Pääkaupunkiseudun Moottorikelkkailijat
Etusivu
Kuvat ja videot
Reitit
Tapahtumia
Kerho
Facebook / PKSMK
PKSMK COLLECTION
Reitit

 

PKSMK:lla ei ole omia uria/reittejä. Pääosin käymme ajamassa Etelä-Suomen haastavilla reiteillä (Sipoossa), Porvoossa, Elimäellä, Lahdessa jne... 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN MOOTTORIKELKKAILIJAT NOUDATTAVAT AINA LAKIA, MÄÄRÄYKSIÄ JA SÄÄNTÖJÄ, JOTKA KOSKEVAT MOOTTORIKELKKAILUA

Tärkeimmät kelkkailua ohjaavat säännökset löytyvät tieliikennelaista, maastoliikennelaista ja maastoliikenneasetuksesta. Lisäksi kelkkailua ohjaavat esimerkiksi asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä sekä asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista.

Liikkuminen maastossa

Maastossa liikkuminen vaatii aina maanomistajan tai maanhaltijan luvan. Erityislupaa ei tarvita merkityillä virallisilla moottorikelkkailureiteillä ja jääpeitteisellä vesialueilla liikuttaessa. Moottorikelkkailu-urilla lupakäytäntö vaihtelee alueittain. 

Vaatimukset kuljettajalle

Maastossa moottorikelkkaa saa kuljettaa 15 vuotta täyttänyt henkilö. Poikkeuksen muodostaa alue, joka voidaan sulkea tätä tarkoitusta varten. Tällöin myös alle 15 -vuotias saa harjoitella turvallista kelkkailua. Oma pihapiiri tai esimerkiksi peltoalue eivät täytä suljetun alueen kriteerejä. Suljetuksi alueeksi katsotaan esimerkiksi aidoilla rajattu alue, jolle pääsyä voidaan rajoittaa ja jota voidaan tarkkailla.

 Ajokortti

Virallisilla moottorikelkkareitillä, tiellä ajettaessa tai tietä ylitettäessä moottorikelkan kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti. Yleisemmin moottorikelkkaa ei saa käyttää tiellä muutoin kuin tien tai sillan ylitykseen. Jos maastossa liikkuminen on kohtuuttoman vaikeata tai jos sitä on pidettävä turvallisen tien ylittämisen kannalta tarpeellisena, saa kelkkaa tilapäisesti kuljettaa tiellä käyttäen ensisijaisesti tien auraamatonta osaa.

Rattijuopumusta koskevat säännökset

Rattijuopumussäännökset koskevat myös moottorikelkkailijaa, maastossakin rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea, törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea alkoholia veressä. 

Nopeus

Moottorikelkkailua koskevat nopeusrajoitukset: moottorikelkan suurin sallittu nopeus maastossa maa-alueella on enintään 60 km/h, muualla tiellä enintään 40 km/h, jääpeitteisellä vesialueella nopeus on enintään 80 km/h ja jos kelkkaan on kytketty reki, jossa kuljetaan henkilöitä, on suurin sallittu nopeus 40 km/h.

Kypärän käyttäminen

Kypärä on kelkkailijan tärkein turvaväline ja siksi se on määrätty pakolliseksi kuljettajalle ja matkustajalle. Kypäränkäyttöpakko koskee myös avonaisessa reessä matkustavia.

Ajovalojen käyttö

Kelkalla liikuttaessa on tarpeen käyttää ajovaloja. Virallisella moottorikelkkareitillä ajovalojen käyttö on pakollista. Moottorikelkat on rekisteröitävä ja rekisteriotteen tekninen osa on pidettävä ajossa mukana

                                           

EtusivuKuvat ja videotReititTapahtumiaKerhoFacebook / PKSMKPKSMK COLLECTION